Wiki realitzat pels alumnes de 1r de batxillerat de llatí de
l'IES Can Planas (Barberà del Vallés).Índex:
 1. Panem et circenses
 2. Com es divertien els romans?
 3. Els ludi circenses
 4. L'amfiteatre
  • Catàleg d'amfiteatres romans
  • Amfiteatres a Hispània
  • Els amfiteatres a Google maps
 5. Tipus d'espectacles a l'amfiteatre
  • Cartells publicitaris
 6. Els gladiadors
  • Origen dels gladiadors
  • Els ludi gladiatorii
   • Els homòplacs
   • Els mirmil·lions
   • Els retiaris
   • Els samnites
   • Els secutors
   • Els tracis
   • Altres tipus de gladiadors
  • Dones gladiadores
  • Escoles de gladiadors. Els lanistes
  • Com es cuidaven els gladiadors?
  • I per fi la retirada de l'arena...
  • Gladiadors que van fer història
  • Els emperadors i els ludi circenses
  • Els clubs de fans
  • Els hooligans més violents
  • Expressions utilitzades durants els jocs
  • Els ludi circenses i el cinema
  • Gladiadors i literatura
  • Els ludi circenses a l'art
  • Els ludi circenses als mosaics
  • Pervivència dels gladiadors a l'actualitat
 7. Les naumàquies
 8. Les venationes
 9. Enllaços interessants

Com treballarem:
 • El treball serà individual. Cada alumne serà l'encarregat de treballar un tema concret. En el cas que el tema a desenvolupar tingui poca extensió caldrà triar un altre tema d'extensió similar.
 • Cada pàgina anirà signada amb el nom i cognom del seu autor. També a continuació apareixeran les fonts d'on s'ha extret la informació.
 • Cal que el treball sigui original, és a dir, que no sigui un "copia i enganxa" del que es trobi a internet.
 • És recomanable, per tal d'evitar faltes d'ortografia, que el text es treballi primer amb el processador de textos i a continuació es publiqui al wiki. Un cop fet això es podran enllaçar les imatges, vídeos....
 • Per a no repetir informació que es desenvoluparà en pàgines específiques, cal revisar primer quin és l'índex del treball.
 • La bibliografia apareixerà a la pàgina "Enllaços interessants". Cada alumne anirà afegint els enllaços que ha consultat per fer el seu apartat en aquesta pàgina. Compte que no es repeteixin!
 • La pàgina "Els amfiteatres romans a Google maps" serà una feina conjunta entre tots els alumnes. A la pàgina es troben les instruccions especifiques.
 • IMPORTANT!!!! Per tal d'unificar la presentació de tot el wiki cal que tots escriviu en Palatino Linotype al 110% amb el text justificat. També cada apartat anirà introduït per un punt i la lletra en negreta i subratllada. Podeu segui el model de la pàgina inicial titulada "Panem et circenses".

Calendari:
 • Un cop rebut el mail que convida al wiki cal triar la pàgina que es vol treballar i "reservar-la" tot posant el vostre nom i cognom. Envieu-me un mail amb el nom de la pàgina que treballareu.
 • Dia 12 d'abril: data límit per editar cada alumne la seva pàgina.
 • Dia 13 d'abril: a classe revisarem tots plegats el treball fet.
 • Dia 19 d'abril: data límit per fer les correccions del primer esborrany.
 • Dia 7 de maig: data límit per les correccions dels segon esborrany.
 • Dia 13 de maig: data límit per l'entrega de les preguntes per fer el qüestionari. Entre tots farem un qüestionari sobre el wiki per poder avaluar els coneixements apresos sobre els ludi circenses. Cal que cadascú m'enviï (per correu electrònic) de 3 a 5 preguntes (depenent de la quantitat d'informació que contingui la pàgina que heu treballat). Les preguntes poden ser tipus:
  • veritable o fals
  • omple els espais en blanc
  • unir informació d'una columna amb una altra (aparellament)
  • de resposta breu (fer una pregunta i donar la resposta)