Quines expressions o gestos utitlitzava el públic a les grades durant els jocs? Escriu com es deia en llatí, quina és la traducció i quan s'utilitzaven...

DAVID ORTEGA CELORIO