Com eren?
Els Mirmil·lions en llatí (Mirmillons) eren un tipus de gladiador que lluitaven en “l’arena” o més conegut com amfiteatre amb altres gladiadors.


jsadjsdbjADB.jpg


Quina vestimenta portaven?
La seva característica més important que podem destacar en la seva vestimenta era la cresta del seu cap que te forma com de peix, també portava uns vestits de tela agafat amb un cinturó, un braçalet en el braç dret i una greba a la cama esquerra.


egsgsag.jpg


Les seves armes habituals?
El gladius romanus era una espassa no molt gran( i d’aquest nom prové la denominació dels gladiadors), també portaven un escut gran i fort aparentment com els dels legionaris i a vegades lluitaven amb l’armadura tota cencerai això comportava que els mirmil·lions fossin uns rivals formidables.
Els mirmil·lions a l’hora de lluitar eren aparetjats amb els tracis però a vegades també amb els reciaris.


ddvsdvsdvsdv.jpggsGAGAGAG.jpgInformación d’interés:
-Es diu que els mirmil·lions portaven en el seu escut el dibuix d’un peix perquè era una forma de burla per els reciaris ja que ells portaven una xarxa.
-Es creu que la vestimenta i les armes d’aquest tipus de legionari deriva dels prisioners Gals.

Marc Fernández